Protiradonová opatření

Na základě výsledků měření radonu jsme schopni zajistit Vám návrh protiradonových opatření.

A to jak v souvislosti s hydroizolačním systémem objektu při realizaci novostavby, tak v souvislosti s dodatečným opatřením pro stávající objekty.

V naší práci se odráží zkušenosti autorizovaného inženýra v oboru pozemní stavby a geologa se zaměřením na speciální zakládání staveb.

Ke správnému vyhodnocení problematiky radonu ve stavbách a na pozemních přispívají několikaleté zkušenosti s projektováním pozemních staveb a s realizací hlubinných základových systémů.

Princip návrhu:

Novostavby

 • Ověření hydrogeologických a klimatických údajů lokality
 • Zhodnocení naměřených hodnot OAR v půdním vzduchu
 • Zhodnocení dispozičního, konstrukčního a technologického řešení navrhovaného objektu
 • Určení potřebné kategorie těsnosti izolačních vrstev spodní stavby
 • Určení typu, počtu a provedení izolačních vrstev
 • Posouzení a návrh provedení odvětrávacího systému podloží
 • Posouzení a návrh ventilačních systémů pro umělou výměnu vzduchu v interiéru
 • Vypracování výkresové části návrhu – schémata, detaily

Stávající objekty

 • Ověření hydrogeologických a klimatických údajů lokality
 • Zhodnocení naměřených hodnot OAR v půdním vzduchu
 • Diagnostikování zdrojů radonu v objektu
 • Zhodnocení dispozičního, konstrukčního a technologického řešení stávajícího objektu
 • Návrh sanace dílčích netěsností a lokálních poruch
 • Posouzení možnosti zásahu do spodní stavby objektu – návrh opatření
 • Posouzení možnosti odstranění závadných stavebních materiálů – návrh opatření
 • Posouzení a návrh ventilačních systémů pro umělou výměnu vzduchu v interiéru
 • Vypracování výkresové části návrhu – schémata, detaily