Protiradonová opatření

Na základě výsledků měření radonu jsme schopni zajistit Vám návrh protiradonových opatření.

A to jak v souvislosti s hydroizolačním systémem objektu při realizaci novostavby, tak v souvislosti s dodatečným opatřením pro stávající objekty.

V naší práci se odráží zkušenosti autorizovaného inženýra v oboru pozemní stavby a geologa se zaměřením na speciální zakládání staveb.

Ke správnému vyhodnocení problematiky radonu ve stavbách a na pozemních přispívají několikaleté zkušenosti s projektováním pozemních staveb a s realizací hlubinných základových systémů.

Princip návrhu:

Novostavby

  • Ověření hydrogeologických a klimatických údajů lokality
  • Zhodnocení naměřených hodnot OAR v půdním vzduchu
  • Zhodnocení dispozičního, konstrukčního a technologického řešení navrhovaného objektu
  • Určení potřebné kategorie těsnosti izolačních vrstev spodní stavby
  • Určení typu, počtu a provedení izolačních vrstev
  • Posouzení a návrh provedení odvětrávacího systému podloží
  • Posouzení a návrh ventilačních systémů pro umělou výměnu vzduchu v interiéru
  • Vypracování výkresové části návrhu – schémata, detaily

Stávající objekty

  • Ověření hydrogeologických a klimatických údajů lokality
  • Zhodnocení naměřených hodnot OAR v půdním vzduchu
  • Diagnostikování zdrojů radonu v objektu
  • Zhodnocení dispozičního, konstrukčního a technologického řešení stávajícího objektu
  • Návrh sanace dílčích netěsností a lokálních poruch
  • Posouzení možnosti zásahu do spodní stavby objektu – návrh opatření
  • Posouzení možnosti odstranění závadných stavebních materiálů – návrh opatření
  • Posouzení a návrh ventilačních systémů pro umělou výměnu vzduchu v interiéru
  • Vypracování výkresové části návrhu – schémata, detaily