Měření radonu Strakonice, Praha, Prachatice, Písek, Příbram, Benešov, Beroun, Kladno, Louny

Měření radonu na pozemku

Protokol s výsledky měření radonu na pozemku je stavebním úřadem vyžadován jako příloha k žádosti o stavební povolení. Na základě protokolu o stanovení radonového indexu pozemku navrhuje projektant odpovídající ochranu objektu proti pronikání radonu z podloží.

Měření probíhá na pozemku v místě budoucí stavby a je realizováno během několika hodin.

Více

Měření radonu v interiéru

Protokol s výsledky měření radonu v interiéru je požadován stavebním úřadem jako příloha k žádosti o kolaudaci objektu, ke kontrole účinnosti provedených protiradonových opatření, jako podklad pro navržení vhodných protiradonových opatření.

Měření probíhá sedm až deset dní. Po tuto dobu jsou elektretové dozimetry ponechány v měřeném objektu. Ideálním řešením je zvolit časový úsek měření "od víkendu do víkendu".

Více

Protiradonová opatření

Opatření proti radonu by mělo být řešeno v projektové dokumentaci pro novostavby i pro rekonstruované objekty.

Na základě výsledků měření radonu jsme schopni Vám návrh protiradonových opatření zpracovat.

Ke správnému vyhodnocení problematiky radonu ve stavbách a na pozemních přispívají několikaleté zkušenosti s projektováním pozemních staveb a realizací speciální základových systémů.

Více